Waardebepaling

Een nauwkeurige WAARDEBEPALING vormt een belangrijk aspect bij de transactie van een onroerend goed.

Een omstandig bezoek ter plaatse, een deskundig onderzoek van het onroerend goed en een accurate kennis van de vastgoedmarkt zijn essentieel om de marktwaarde objectief te kunnen beoordelen. 

De waardepalingen worden uitgevoerd door beëdigde landmeters-experten die erkend zijn door de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL) en door de federale raad van landmeters-experten.

WAARDEBEPALINGEN / TAXATIES / EXPERTISES

 • bij aan- en verkoop van gronden, woningen, appartementen, industriegebouwen, etc.
 • bij aangifte van een nalatenschap volgens de richtlijnen VLABEL
 • bij vereffening, verdeling of de preferentiële toewijzing in het kader van een echtscheiding
 • bij inbreng van een onroerend goed in een vennootschap
 • bij aanvraag van een hypothecair of overbruggingskrediet
 • bij overname van industriële gebouwen
 • bij onteigening van een onroerend goed
 • bij faillissementen
 • van de huuropbrengst van gebouwen


PLAATSBESCHRIJVINGEN

 • bij aanvang & einde huur
 • bij aanvang & einde bouwwerken
 • bij verkoop van een onroerend goed

 • uitvoerig onderzoek ter plaatse met opname foto's, opmaak proces-verbaal van plaatstoestand, kennisname en ondertekening door partijen, neerlegging ter registratie

ADVIES, STUDIE EN ONTWERP INZAKE VASTGOEDPROJECTEN

Studiebureel Raeymaekers BV

Pastoriestraat 14
2340 Beerse

Vind ons ook op